6.5.4 Zalog i ovrha (čl. 40. Zakona)

Zavod će u registar upisati zalog na zahtjev založnog vjerovnika ili založnog dužnika, a ovrhu će Zavodu po službenoj dužnosti dojaviti sud koji provodi ovrhu. Zalog i ovrhu Zavod će objaviti u službenom glasniku Zavoda. Učinak prema trećim stranama zalog i ovrha imaju nakon upisa u registar.