6.5.5 Stečaj (čl. 41. Zakona)

Ako je žig predmet stečaja, Zavod će na zahtjev nadležnoga tijela to upisati u registar i objaviti u službenom glasilu Zavoda

Navedeno pod točkama 6.5.2-6.5.5 primjenjuje se i na prijave za registraciju žiga.