6.5.6 Uklanjanje nedostataka

Ako zahtjev ne udovoljava navedenim uvjetima, Zavod će pozvati podnositelja zahtjeva na uređenje zahtjeva ili dostavu odgovarajućih dokaza u roku od 60 dana, uz mogućnost produženja roka za dodatnih 60 dana. Ako podnositelj zahtjeva ukloni nedostatke u roku, Zavod će donijeti rješenje o upisu promjene i upisati promjenu u registar. Ukoliko ne odgovori u roku, Zavod će zahtjev rješenjem odbaciti.