2.4.3 Povrat u prijašnje stanje (čl. 82. ZUP-a)

Ukoliko propusti obavljanje neke radnje, podnositelj prijave može, pod uvjetom da je za propust postojao neki opravdani razlog zatražiti povrat u prijašnje stanje, na temelju odredbi ZUP-a. Bitno je da podnositelj zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnese najkasnije 3 mjeseca od kada je istekao propušteni rok (objektivni rok) i pritom unutar roka od osam dana koji se računa od dana kada je prestao razlog zbog kojeg je došlo do propuštanja roka (subjektivni rok). Povrat se može tražiti samo u tijeku postupka, ne kada je postupak okončan konačnim rješenjem. Kao opravdanje za obavljanje te radnje, Zavod će smatrati razloge kao što su bolest kod fizičkih osoba ili službeno odsustvo. Kod pravnih osoba takvi razlozi u pravilu ne predstavljaju razlog za povrat u prijašnje stanje. Podnositelj mora navedene okolnosti zbog kojih je bio spriječen u obavljanju radnje učiniti barem vjerojatnima.

Uz zahtjev, podnositelj mora uplatiti odgovarajuću pristojbu i naknadu troška te istovremeno sa zahtjevom obaviti radnju koja je propuštena.

Zavod će o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje odlučiti rješenjem.

Nakon isteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje. Isto tako, ako se propusti rok za traženje povrata, podnositelj prijave ne može tražiti povrat zbog propuštanja tog roka.

Ako je zahtjev za povrat podnesen prije nego je Zavod zbog propusta odbacio prijavu, Zavod će prvo izvršiti odbacivanje, te odlučiti o povratu i provesti ga ako je zahtjev osnovan.