IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI


Državni zavod za intelektualno vlasništvo nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19, u daljnjem tekstu Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (u daljnjem tekstu Direktiva (EU) 2016/2102).

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo www.dziv.hr kao i na sve aplikacije koje se na njoj nalaze.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom (EU) 2016/2102 slijedom neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive (EU) 2016/2102, Državni zavoda za intelektualno vlasništvo proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

  • video zapisi ne sadrže podnaslove
  • nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
  • pojedine datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. svibnja 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Izjava je zadnji put preispitana 09. siječnja 2024. Državni zavod za intelektualno vlasništvo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive (EU) 2016/2102. Zahtjev možete podnijeti elektroničkom poštom na adresu: digitalnapristupacnost@dziv.hr
 
Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske https://pristupinfo.hr.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na kontakt :

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Tel: 01 2099 100
Fax: 01 2099 122

E-mail: ppi@pristupinfo.hr.

U Zagrebu, 09. siječnja 2024.