22.2.2021.

Obavijest o dostupnosti digitalnih javnih e-Registara industrijskog vlasništva

Na mrežnim stranicama Zavoda od sada su dostupni digitalni e-Registri industrijskog vlasništva koji omogućavaju pristup podacima iz javnih registara industrijskog vlasništva koji se odnose na Republiku Hrvatsku.
 

pročitaj više