4.5. Negativna ograničenja; «disclaimeri»

(i) Disclaimeri otkriveni u prijavi kako je podnesena Predmet patentnog zahtjeva obično je definiran pozitivnim karakteristikama koje naznačuju prisutnost određenih tehničkih elemenata. Međutim, u iznimnim slučajevima, predmet za koji se zahtijeva zaštita može se ograničiti upotrebom negativnog ograničenja u kojem se izrijekom navodi da su određene karakteristike odsutne.

To se može učiniti kako bi se, na primjer, uklonili nepatentibilni načini ostvarivanja izuma razotkriveni u prijavi kako je podnesena ili, ako se iz prijave kako je podnesena može zaključiti da je neka karakteristika izuma odsutna. Disclaimeri mogu biti sadržani u patentnom zahtjevu i prilikom njegova podnošenja, i to najčešće u području kemije spojeva.

Primjer:

Ako patentni zahtjev koji se odnosi na spojeve opisane Markush-ovom formulom (posebne kemijske strukture s mnogo varijabilnih fragmenata) obuhvaća neki spoj koji je poznat iz prethodnog stanja tehnike, ali za upotrebu koja se razlikuje od upotrebe spojeva za koje se zahtijeva zaštita, podnositelj prijave može ga isključiti disclaimerom ugrađenim u patentni zahtjev kako je podnesen.

Negativna ograničenja kao što su to disclaimeri, trebala bi biti dopuštena samo onda kada dodavanje pozitivnih karakteristika u patentni zahtjev ili ne bi jasnije i sažetije definirale predmet izuma koji je još uvijek moguće zaštititi, ili bi neopravdano ograničile opseg patentnog zahtjeva.

(ii) Disclaimeri koji nisu otkriveni u prijavi kako je podnesena
Disclaimeri se mogu uvesti u prijavu nakon njezina podnošenja iz raznih razloga, ali najčešće kako bi se izbjegao prigovor u pogledu novosti s obzirom na određeni dio prethodnog stanja tehnike. Ispitivač mora pažljivo provjeriti povređuje li uvođenje disclaimera članak 33. ZOP-a, tj. proširuje li se njegovim uvođenjem sadržaj prijave.

Ograničavanjem opsega nekog patentnog zahtjeva kroz upotrebu disclaimera da bi se isključilo neku tehničku karakteristiku koja nije razotkrivena u prijavi patenta kako je podnesena, ne povređuje se članak 33. ZOP-a u sljedećim slučajevima:

Anticipacija je slučajna ako je tako nepovezana s izumom za koji se zahtijeva zaštita ili je tako daleko od takva izuma, da je stručnjak u određenom području ne bi nikad uzeo u obzir pri izradi takva izuma. Slučajna anticipacija izuma nema nikakve veze s poučavanjem izuma za koji se zahtijeva zaštita, budući da ono nije relevantno za ispitivanje inventivne razine.

To je slučaj kada isti spojevi služe kao polazni materijal u potpuno različitim reakcijama iz kojih se dobivaju različiti konačni proizvodi. Slično tome, slučajno razotkrivanje je kada je kemijski spoj otkriven u prethodnom stanju tehnike za upotrebu koja se u potpunosti razlikuje od upotrebe spojeva za koje se zahtijeva zaštita.

Primjer: Dopušteno je umetnuti izraz «ne-ljudski» kako bi se udovoljilo zahtjevima iz članka 7. stavka 1. ZOP-a.

Međutim, neotkriveni disclaimer nije dopušten:

  • (a) ako bi se njime isključili neuspješni načini ostvarivanja izuma ili bi se ispravili nedostaci nedostatnog razotkrivanja (članak 20. stavak 4. ZOP-a.),
  • (b) ako daje tehnički doprinos.

Neotkriveni disclaimer, napose, nije dopušten ako je takvo ograničenje relevantno za utvrđivanje inventivne razine.

Primjer: ako se disclaimer odnosi na spoj koji je poznat u prethodnom stanju tehnike u odnosu na istu upotrebu kao i spojevi za koje se zahtijeva zaštita.

Disclaimerom se ne bi trebalo ukloniti više sadržaja no što je to potrebno, bilo za ponovnu uspostavu novosti, bilo za isključenje sadržaja koji je izuzet od patentibilnosti iz ne-tehničkih razloga. Patentni zahtjev koji sadržava disclaimer mora udovoljavati uvjetima iz članka 20. stavka 7. ZOP-a koji se odnose na jasnoću i sažetost. U interesu transparentnosti patenta, u opisu bi se trebalo navesti prethodno stanje tehnike koje je isključeno, i trebala bi se objasniti veza između prethodnog stanja tehnike i disclaimera.