4.8. Patentni zahtjevi tipa «proizvod – pomoću – postupka»

Uobičajeno je da patentni zahtjevi definiraju proizvod pomoću njegovih tehničkih karakteristika. Na primjer, neki se uređaj može opisati pomoću njegovih sastavnih dijelova, a neki se kemijski spoj može definirati pomoću njegove molekularne strukture.

Patentni zahtjevi koji se odnose na proizvode definirane postupkom proizvodnje dopušteni su samo onda ako proizvodi sami po sebi udovoljavaju uvjetima koji se odnose na patentibilnost, tj. da su, između ostaloga, novi i inventivni. Proizvod nije nov samo zbog činjenice da je proizveden novim postupkom.

Patentni zahtjev koji proizvod definira pomoću postupka mora se tumačiti kao patentni zahtjev koji se odnosi na sam proizvod.

Primjer:

Patentni zahtjev koji se odnosi na octenu kiselinu definiran izričito novim i inventivnim postupkom njezine proizvodnje ne može se smatrati novim, budući da je proizvod, octena kiselina, istovjetan s poznatim spojem, bez obzira na način njegove pripreme.

Patentni zahtjev može, na primjer, biti u obliku «Proizvod X koji se može dobiti postupkom Y». Bez obzira na to što je u patentnom zahtjevu tipa «proizvod – pomoću – postupka», upotrijebljen izraz «može se dobiti», «dobiven», «neposredno dobiven» ili neka druga ekvivalentna riječ, takav patentni zahtjev ipak se odnosi na sam proizvod i iz njega proizlazi potpuna zaštita tog proizvoda.