7.1. Opće napomene

Osnovno pravilo koje se odnosi na jedinstvo izuma navodi se u članku 18. stavku 1. ZOP-a i glasi «Za svaki izum podnosi se posebna prijava patenta.»

Osim toga, u članku 18. stavku 2. ZOP-a propisano je «Jednom prijavom patenta može se zahtijevati priznanje patenta i za više izuma samo ako su ti izumi međusobno tako povezani da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao.»

Ova druga alternativa, tj. skupina povezana jedinstvenom zamisli, može dovesti do velikog broja nezavisnih patentnih zahtjeva iste kategorije, ali još češće, do velikog broja nezavisnih patentnih zahtjeva različitih kategorija.

Može se vidjeti da primjena članka 18. stavka 2. ZOP-a zahtijeva ispitivanje koje uključuje pretraživanje dokumenata i procjenu novosti i inventivne razine.

Manja važnost– Uvjet koji se odnosi na jedinstvo izuma nije stvar od veće važnosti, jer nedostatak jedinstva izuma nije razlog za proglašenje patenta ništavim. Ostaju financijski razlozi koji se temelje na činjenici da uglavnom sve pristojbe imaju utvrđen iznos. Pri propisivanju standarda koji se odnosi na jedinstvo, zakonodavac želi zadržati broj slučajeva koji rješava Državni zavod za intelektualno vlasništvo u razumnim okvirima, a osobito broj slučajeva u području pretraživanja i ispitivanja. U suprotnom, izumitelji – pojedinci, čije prijave najčešće nisu jako složene, morali bi plaćati za velike međunarodne kompanije koje često u jednu prijavu uključuju više uzastopnih izuma iz istog područja.