7.5. Zavisni patentni zahtjevi

Nije opravdano postaviti prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma u odnosu na zavisan patentni zahtjev i zahtjev o kojem on ovisi, na temelju toga što je opća zamisao koja im je zajednička sadržana u nezavisnom patentnom zahtjevu, a koja je sadržana i u zavisnom patentnom zahtjevu.

Primjer: U 1. patentnom zahtjevu kaže se:

«1. Lopatica rotora turbine oblikovana na poseban način …»,

dok je 2. patentni zahtjev za:

«2. Lopatica rotora turbine prema patentnom zahtjevu 1, naznačena time što je proizvedena od legure Z».

Zajednička opća zamisao koja povezuje zavisan s nezavisnim patentnim zahtjevom jest «lopatica rotora turbine oblikovana na poseban način».

Međutim, ako se čini da nezavisan patentni zahtjev nije patentibilan, tada je potrebno pažljivo razmotriti pitanje postoji li još uvijek inventivna veza između svih patentnih zahtjeva koji zavise o tom patentnom zahtjevu (vidi: Nedostatak jedinstva «a posteriori»). Može se dogoditi da «posebne tehničke karakteristike» jednog patentnog zahtjeva koji ovisi o tom nepatentibilnom nezavisnom patentnom zahtjevu nisu prisutne u istom ili odgovarajućem obliku u nekom drugom patentnom zahtjevu koji ovisi o tom patentnom zahtjevu.

U većini slučajeva nedostatak jedinstva izuma bit će primijećen tijekom pretraživanja. Tada će ispitivač sastaviti «djelomično» izvješće o pretraživanju i poslati ga podnositelju prijave uz «Rezultat potpunog ispitivanja». Takvo se «djelomično pretraživanje» temelji na onim dijelovima prijave koji se odnose na izum ili na objedinjenu međusobno povezanu grupu izuma, koja je prva navedena u patentnim zahtjevima. Drugi izumi će biti samo nabrojani u «djelomičnom» izvješću o pretraživanju.

Ako se utvrdi da nedostaje jedinstvo izuma, od podnositelja prijave trebalo bi se zahtijevati da ograniči svoje patentne zahtjeve kako bi izbjegao prigovor na prijavu koju se ispituje. Možda će također biti potrebno ispustiti ili izmijeniti dijelove opisa. Tijekom daljnjeg postupka ispitivanja postoji mogućnost podnošenja jedne ili više izdvojenih prijava patenta sa sadržajem koji je zbog takva prigovora uklonjen iz izvorne prijave.