2.1. Metode testiranja

Metode testiranja općenito bi se trebale smatrati izumima kada se mogu industrijski primijeniti i, prema tome, biti patentibilne, ako je test moguće primijeniti na poboljšanje ili na kontrolu proizvoda, uređaja ili postupka, koji se i sami mogu industrijski primijeniti. Osobito bi bila patentibilna upotreba pokusnih životinja za potrebe testiranja u industriji, npr. za testiranje industrijskih proizvoda (na primjer, za potvrđivanje izostanka pirogenih ili alergijskih učinaka) ili pojava (na primjer, za utvrđivanje zagađenja zraka ili vode.

Industrijska primjena nasuprot izuzecima – Trebalo bi se napomenuti da «industrijska primjenljivost» nije uvjet koji ima prednost pred ograničenjima iz članka 5. stavka 6. ZOP-a.

Primjer:

Administrativna metoda kontrole skladišta nije patentibilna s obzirom na članak 5. stavak 6. ZOP-a  – metode za obavljanje poslova – iako bi se mogla primijeniti na skladište rezervnih dijelova tvornice.

S druge strane, iako se izum mora moći «industrijski primijeniti» i iako u opisu mora, kada to nije vidljivo, biti naveden način na koji je to moguće izvesti, nije nužno da se patentni zahtjevi ograniče na takvu primjenu.