2. Industrijska primjena

U članku 11. ZOP-a propisano je:

«Izum je industrijski primjenljiv ako se njegov predmet može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije, uključujući i poljoprivredu.»

Izraz «industrija» mora se tumačiti u širokom smislu tako da uključuje bilo koju fizičku aktivnost «tehničkog karaktera», tj. aktivnost koja pripada korisnom ili praktičnom tehničkom području koje se razlikuje od područja estetskih tvorevina. Taj izraz nužno ne upućuje na upotrebu stroja ili na proizvodnju nekog proizvoda, nego se može odnositi, na primjer, na postupak za rastjerivanje magle, ili na postupak za pretvaranje jednog oblika energije u drugi. Prema tome, članak 11. ZOP-a izuzima od patentibilnosti vrlo mali broj «izuma» koji već nisu izuzeti popisom «izuzetaka» - članak 5. stavak 6. ZOP-a. i članak 6. ZOP-a .

2.1. Metode testiranja

2.2. Odsječci i djelomični odsječci gena

2.3. Strojevi tipa «perpetuum mobile»

2.4. Izumi u područjima u kojima prirodni zakoni još nisu utvrđeni

Ispiši stranicu