Publikacije

Uz različite publikacije o intelektualnom vlasništvu koje objavljuju izdavačke kuće, svojom izdavačkom djelatnošću Državni zavod za intelektualno vlasništvo nastoji osigurati domaćoj stručnoj i široj javnosti sva relevantna službena, informativna i promotivna izdanja iz područja intelektualnog vlasništva na hrvatskom jeziku, kao i prijevode relevantnih hrvatskih publikacija na strane jezike.

Izdavačka aktivnost Zavoda usmjerena je i ka što boljoj informiranosti šireg kruga korisnika o promjenama i izmjenama u zakonodavstvu iz područja intelektualnog vlasništva, proceduralnim promjenama u postupku priznanja prava kao i pružanje općih informacija o zaštiti intelektualnog vlasništva u skladu sa svjetskim trendovima i nacionalnim legislativnim okvirom.

Ispiši stranicu