2.3. Strojevi tipa «perpetuum mobile»

Nedostatak industrijske primjenljivosti - Jedna vrsta «izuma» koja bi bila isključena od patentibilnosti zbog nedostatka industrijske primjenljivosti bili bi proizvodi ili postupci koji navodno rade na način koji je očigledno u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike, npr. stroj tipa «perpetuum mobile». Prigovor prema članku 11. ZOP-a (nedostatak industrijske primjenljivosti) može se postaviti samo onda ako se u patentnom zahtjevu navodi namjeravana funkcija ili namjena izuma. Međutim, ako se zaštita za stroj tipa «perpetum mobile» zahtijeva samo kao zaštita za proizvod koji ima određenu posebnu konstrukciju, tada bi se prigovor trebao postaviti prema članku 20. stavku 4. ZOP-a (dostatno razotkrivanje).

Nedostatak dostatnog razotkrivanja - Od vremena do vremena podnesu se prijave kod kojih postoji temeljna nedostatnost u izumu, u smislu da ga stručna osoba u određenom području ne može izvesti. U takvom slučaju nije udovoljeno uvjetima iz članka 20. stavka 4. ZOP-a, što se ne da nikako ispraviti.

Jedan od tih slučajeva je i kada je uspješno izvođenje izuma suštinski nemoguće jer bi bilo u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike. To se odnosi, npr., na stroj tipa «perpetuum mobile».

U prigovoru se može navesti da:

  • navedeni problem (proizvesti vječno kretanje bez ulaganja energije) ne može biti riješen jer je u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike,
  • rješenje za koje se zahtijeva zaštita u patentnim zahtjevima tehnički nije izvedivo.

Ako su patentni zahtjevi za takav stroj usmjereni na njegovu funkciju, a ne samo na njegovu strukturu, prigovor se postavlja ne samo prema članku 20. stavku 4. ZOP-a, već i prema članku 11. ZOP-a, jer izum nije «tehnički izvediv».