3.3. Oblik službenog priopćenja ispitivača

Oblik službenog priopćenja ispitivača standardiziran je u skladu s međunarodnom praksom u području pretraživanja i ispitivanja prema PCT-u.

Priopćenje se sastoji od sljedeći dijelova:

  • «Poziv» s adresom i bibliografskim podacima,
  • Dio I.: Izvješće o pretraživanju u odnosu na stanje tehnike,
  • Dio II.: Rezultati ispitivanja.