Dio D: - PRETRAŽIVANJE I ISPITIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA

Poglavlje D-I Alternativni postupci ispitivanja

Poglavlje D-II Karakteristike pretraživanja

Poglavlje D-III Alati za pretraživanje, postupak pretraživanja i strategija pretraživanja

Poglavlje D-IV Postupak potpunog ispitivanja

Poglavlje D-V Rješenje o odbijanju

Ispiši stranicu