2. Radnje u postupku u nacionalnoj fazi međunarodne prijave prema PCT-u

2.1. Poslovi prije početka potpunog ispitivanja

2.2. Postupak potpunog ispitivanja