2.2. Postupak potpunog ispitivanja

Taj je postupak analogan mogućim postupcima koji se provode povodom nacionalnih prijava. Međutim, kada međunarodna prijava ulazi u nacionalnu fazu u Hrvatskoj, spis predmeta u pravilu već sadržava:

  • objavljenu međunarodnu prijavu (dokument WO-A),
  • izvješće o međunarodnom pretraživanju (PCT/ISR),
  • pisano mišljenje o patentibilnosti (PCT/WOISA),
  • izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju (PCT/IPER).

To znači da su relevantna međunarodna ovlaštena tijela prema PCT-u već obavila veći dio posla u vezi s pretraživanjem i ispitivanjem patenata.

Ispitivači DZIV-a trebali bi u najvećoj mogućoj mjeri koristiti se takvim rezultatima.

Međutim, nakon neposrednog ulaska u nacionalnu fazu, može doći do različitih situacija. Daljnji postupak ispitivanja provodi se u skladu s ispitivanjem nacionalnih prijava patenata.

Ispiši stranicu