2.3.1.1 Ime i adresa podnositelja (čl. 32. Pravilnika)

Ako je podnositelj prijave fizička osoba, mora naznačiti ime i prezime, ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto i državu prebivališta. Pravne osobe moraju naznačiti tvrtku ili naziv, ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto i državu stvarnog i djelatnog industrijskog ili trgovačkog sjedišta.

U slučaju navođenja više podnositelja, podnositelji mogu naznačiti zajedničkog predstavnika kojem će se dostavljati pismena. Ako zajednički predstavnik nije naveden kod dostave pismena u obzir se uzima prva adresa (odnosno prvi podnositelj) koja je navedena u prijavi, ako ne postoji druga adresa naznačena kao adresa za dopisivanje. Isto se primjenjuje i u slučaju navođenja više adresa, u obzir će se uzeti prva navedena adresa osim ako ne postoji navedena adresa za dopisivanje.

Dodatni podaci za uspostavljanje veze kao što su telefonski broj, telefaks, e-mail adresa, nisu obavezni, ali mogu biti navedeni radi olakšane komunikacije.