2.3.4.1 Unijsko pravo prvenstva (čl. 18. Zakona)

Podnositelj prijave može zatražiti pravo prvenstva, ako je prijavu za isti žig prvi put podnio u nekoj od država članica Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (države koje su pristupile toj konvenciji tvore tzv. Parišku uniju) ili u državi članici Svjetske trgovinske organizacije (World Trade Organization, dalje: WTO). U navedenom slučaju prijava mora biti podnesena u Republici Hrvatskoj u roku od šest mjeseci od datuma prvoga podnošenja.

Podnositelj u prijavi mora navesti bitne podatke o prijavi na koju se poziva – država, datum i broj prijave, te najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva dostaviti prijepis prve prijave ovjeren od nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili države članice WTO-a, kao i prijevod prve prijave na hrvatski jezik.

Zavod ne prihvaća kao dokaz prava prvenstva neovjerenu kopiju prijepisa prve prijave, prijepis zaprimljen faksom kao ni izlist s Internetskih stranica. Iznimno, izlist s internetske stranice EUIPO-a ovjerene kopije potvrde prve prijave podnesene za registraciju EUTM žiga (žiga Zajednice) Zavod priznaje kao dokaz prava prvenstva.

Podaci iz prve prijave moraju biti identični podacima prijave podnesene u Republici Hrvatskoj. Zavod će ispitati da li se radi o istovjetnom znaku u obje prijave, da li je popis proizvoda i usluga identičan u obje prijave ili je popis proizvoda i/ili usluga iz prijave podnesene u Republici Hrvatskoj sadržan u prvoj prijavi.

Kod utvrđivanja prava prvenstva, žigovi moraju biti jednaki u najstrožem mogućem smislu, a ispitivač ukazuje na bilo kakvu razliku u izgledu žigova. Stoga, ne uzimajući u obzir tehnološke razlike ili zahtjeve za naznaku boje, žig registriran u crno-bijeloj boji ne smatra se istovjetnim s istim znakom u određenoj boji, uzimajući u obzir zahtjeve za priznavanje prava prvenstva. Međutim, ako su razlike u boji toliko neznatne da ih ne bi primijetio prosječni potrošač, znakovi se smatraju istovjetnima (za detalje vidjeti Zajedničko priopćenje o zajedničkoj praksi ureda za žigove Europske Unije vezano za opseg zaštite žigova u crno-bijeloj boji).

Pored toga, kod zaštite 3D znakova, uz prijavu može biti priloženo do 6 prikaza znaka (čl. 5. st. 2. Pravilnika), u tom slučaju kod utvrđivanja istovjetnosti, svi priloženi prikazi moraju biti isti ili sadržani u prvoj prijavi. Treba napomenuti da priloženi prikazi znaka uz prijavu služe isključivo kako bi se jasno vidjela trodimenzionalnost znaka prikazanog u predviđenom mjestu na obrascu prijave.

Isto tako, Zavod će ispitati da li je podnositelj prijave identičan podnositelju prve prijave na kojoj se temelji zatraženo unijsko pravo prvenstva. Ako su zadovoljeni ovi uvjeti, Zavod će priznati unijsko pravo prvenstva.

Podnositelj može zatražiti i djelomično pravo prvenstva, tj. pravo prvenstva za dio proizvoda i/ili usluga iz prve prijave koji su identični onima u prijavi podnesenoj u RH, ili dio proizvoda i/ili usluga iz prijave koja je podnesena u Republici Hrvatskoj ako su navedeni sadržani u prvoj prijavi. Za preostali dio proizvoda i/ili usluga pravo prvenstva bit će datum prijave u Zavodu.

Podnositelj može zatražiti i višestruko pravo prvenstva, tj. pravo prvenstva za proizvode i/ili usluge iz prijave koja je podnesena u Republici Hrvatskoj, ako su proizvodi ili usluge sadržani u nekoliko različitih ranijih prijava u nekoj od država članica Pariške unije ili u državi članici WTO- a.