2.3.4.2 Izložbeno pravo prvenstva (čl. 19. Zakona)

Podnositelj može zatražiti pravo prvenstva ako je izlagao proizvode ili usluge obilježene određenim znakom na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u Republici Hrvatskoj, u nekoj od država članica Pariške unije ili u državi članici WTO-a. U tom slučaju prijava mora biti podnesena u Republici Hrvatskoj u roku od šest mjeseci od toga datuma.

Podnositelj prijave mora uz prijavu koju podnosi Zavodu podnijeti potvrdu izdanu od strane nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili države članice WTO-a iz koje su vidljivi podaci o vrsti izložbe, mjestu njezina održavanja, datumu otvaranja i zatvaranja i prvom danu izlaganja proizvoda ili usluga navedenih u prijavi, te iz kojih je vidljivo da su proizvodi ili usluge obilježeni znakom za koji se traži pravo prvenstva na toj izložbi izlagani.