2.3.5.1 Verbalni znak (čl. 3. Pravilnika)

Znak se smatra verbalnim ako se sastoji samo od slova, brojki, interpunkcijskih znakova i drugih specijalnih znakova koji se nalaze na standardnom rasporedu tipaka Qwerty tipkovnice, ili njihovih kombinacija i koji nije u nekom posebnom grafičkom obliku ili boji. Verbalni znak prikazuje se u prijavi tako da se znak upisuje pisaćim strojem ili pisačem u predviđeno mjesto na obrascu prijave.

Slijedom navedenoga, znak će se smatrati verbalnim i ako dio znaka čine interpunkcijski znakovi (npr. ?!,) znakovi kao što su zagrade, navodnici itd., kao i drugi znakovi koji se nalaze na tastaturi, čak i u slučaju da ovakvi znakovi mogu mijenjati izgovor ili značenje (npr. @, €, $). Ukoliko se želi dio znaka otisnuti masnim slovima ili staviti u veći font, znak se smatra figurativnim. Figurativnim će se smatrati i znakovi pisani drugim pismom osim latiničnim (npr. kineski znakovi bit će figurativni), čak i kada su transliterirani.