2.3.5.2 Figurativni znak (čl. 4. Pravilnika)

Ako se prijavom traži registracija znaka koji se sastoji od nekog vizualnog izraza, a nije naznačeno da se traži registracija niti jedne druge vrste znaka, znak se smatra figurativnim znakom. Znak koji se sastoji samo od brojki, slova i dr., i koji bi kao takav mogao biti i verbalni znak, ali se traži zaštita u pogledu nekog dodatnog elementa (masna slova, kurziv, drugi font, pisanje dijelova znaka u dva reda i sl.) također je figurativni znak. Figurativni znak prikazuje se u prijavi tako da se znak stavlja u za to predviđeno mjesto na obrascu prijave. Ako se traži registracija znaka u boji, prijava mora sadržavati izgled znaka u boji, kao i naznaku boja za koje se traži zaštita.