2.3.5.3 Trodimenzionalni znak (čl. 5. Pravilnika)

Trodimenzionalni znak prikazuje se u prijavi tako da se prikaz znaka stavlja u za to predviđeno mjesto na obrascu prijave. Ako traži registraciju trodimenzionalnog znaka, podnositelj prijave mora priložiti fotografiju ili crtež izgleda znaka; uz prijavu može biti priloženo najviše šest prikaza izgleda znaka iz različitih perspektiva, pri čemu se svi prikazi moraju odnositi na isti znak. Prikazi trodimenzionalnog znaka koji se prilažu uz prijavu nisu obvezni i isključivo služe kako bi se jasno vidjela trodimenzionalnost znaka koji je u propisanom formatu prikazan u predviđenom mjestu na obrascu prijave. Kad je trodimenzionalni znak prikazan crtežom, reprodukcija mora biti izvedena jednoličnim crnim i jasno određenim crtama bez mrlja. Crtež može sadržavati reljefni prikaz i osjenčanja kako bi se potpunije predstavile trodimenzionalne pojedinosti.

Trodimenzionalni znak može sadržavati verbalni dio na samom znaku. No, u slučaju da je verbalni dio znaka smješten ispod trodimenzionalnog znaka, znak je figurativan, a ne trodimenzionalan.