2.3.5.4 Znakovi koje čini jedna boja ili kombinacija boja (čl. 6. Pravilnika)

Ako se prijavom traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja, u prijavi se moraju navesti ili opisati boje zajedno s relevantnom oznakom boja iz međunarodno priznatog sustava identifikacije boja (prema presudi ECJ-a predmetu ‘Libertel’, C-104/01).

Kod znaka kojeg čini kombinacija boja, prikaz boja mora sadržavati i sistematični raspored boja na unaprijed utvrđen i istovjetan način (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Heidelberger', C-49/02).