5.2.2 Sličnost s ranijim žigom za slične proizvode ili usluge uz postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu (čl. 6. st. 1. t. 2. Zakona)

Zavod neće registrirati znak ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

Zavod neće registrirati znak:

  • ako su znakovi istovjetni, a proizvodi/usluge slični, ili
  • ako su proizvodi i/ili usluge istovjetni, a znakovi slični, ili
  • ako su znakovi slični, a proizvodi i/ili usluge slični te postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.

U slučaju primjene ovog zakonskog članka, ispitivač mora utvrditi i postoji li zbog sličnosti vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

Ispitivač mora utvrditi kumulativno postojanje svih uvjeta. Pri ispitivanju prigovora ispitivač će u pravilu prvo utvrditi postoji li sličnost proizvoda i usluga, a zatim postoji li sličnost znakova. Ukoliko ispitivač utvrdi da ne postoji sličnost proizvoda i usluga prigovor će biti odbijen zbog neispunjenja jednog od kumulativnih uvjeta, međutim bez obzira na navedeno treba se nastaviti utvrđivanje sličnosti znakova. Nakon analize sličnosti znakova te analize sličnosti predmetnih proizvoda i/ili usluga, ispitivač će procijeniti postoji li vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu. Ona se procjenjuje u odnosu na znak u cjelini zajedno sa proizvodima i uslugama u odnosu na koje se traži zaštita.

5.2.2.1 Sličnost znakova

5.2.2.2 Procjena sličnosti u odnosu na neke kategorije znakova

5.2.2.3 Sličnost proizvoda i usluga

5.2.2.4 Vjerojatnost dovođenja u zabludu

5.2.2.5 Dobro poznati žigovi (članak 6.bis Pariške konvencije)