5.2.2.2 Procjena sličnosti u odnosu na neke kategorije znakova

Ispitivač će sličnost verbalnih znakova utvrđivati u odnosu na sva tri kriterija procjene sličnosti znakova posebno uzevši u obzir strukturu znakova, postojanje zajedničkih slogova, ritma i naglaska znakova. Također, ispitivač će posebno uzeti u obzir početak znaka za koji se smatra da u svijesti potrošača ostavlja jači dojam. No Zavod će u obzir uzeti i mogućnost da je naglasak na zadnjem dijelu riječi. Ispitivač će u obzir uzeti i duljinu znakova te broj slova.

Kod procjene sličnosti tzv. slabih znakova ispitivač će uzeti u obzir razlikovne elemente znaka npr. figurativne elemente odnosno poseban način prikaza znaka te znakove gledane u cjelini bez davanja presudne važnosti nerazlikovnim dijelovima znakova.

Ako se radi o znakovima koji se sastoje od dva slova, uglavnom će se smatrati da znakovi koji sadrže različito slovo/slova odnosno više slova nisu slični. Slijedom navedenoga Zavod neće smatrati sličnima znakove

TC

vs

PC

AB

vs

ABC