5.2.2.4 Vjerojatnost dovođenja u zabludu

Kada je ispitivač procijenio sličnost znakova i sličnost proizvoda i usluga, utvrdit će postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu. Temeljem stupnja tih sličnosti, ispitivač će procijeniti da li je sličnost u odnosu na cjelinu znaka dovoljna da dovede javnost u zabludu. Zavod će vjerojatnošću zablude smatrati rizik da će javnost vjerovati da predmetni proizvodi i usluge potječu od istog ili ekonomski-povezanog poduzetnika.

Ispitivač će procijeniti da li se radi o direktnoj ili indirektnoj zabludi, tj. da li postoji vjerojatnost zamjene jednog znaka za drugi (direktna) ili se pak radi o zamjeni znakova u odnosu na nositelja tj. dovođenju znaka u svezu s ranijim žigom (indirektna zabluda).

Ispitivač će vjerojatnost zablude procjenjivati uz pretpostavku da se žigovi koriste na uobičajen i savjestan način u odnosu na prijavljene proizvode i usluge. Ako se utvrdi da se znakovi koriste, u obzir će uzeti i stvarne podatke o postojanju odnosno nepostojanju zablude na tržištu.

Pri procjeni vjerojatnosti zablude Zavod će smatrati da što su sličniji proizvodi ili usluge, znakovi mogu imati manji stupanj sličnosti da bi došlo do zablude. Isto tako, smatrat će se da vrijedi i obrnuto, posebno ako se radi o identičnim znakovima (prema presudi ECJ-a u predmetu 'CANON', C-39/97). Također, smatrat će se da je veća vjerojatnost dovođenja u zabludu što je raniji žig razlikovniji.

Vjerojatnost zablude utvrdit će se u odnosu na javnost koju čine razumno dobro obaviješteni potrošači koji će kupovati na osnovu nesavršenog sjećanja. Ovu javnost moraju činiti relevantni potrošači proizvoda i usluga koji su uobičajeno pažljivi pri izboru proizvoda ili usluga.

Kao relevantni trenutak za procjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu smatrat će se u pravilu trenutak kupnje, no u određenim slučajevima razdoblje prije kupnje (promidžba) i razdoblje nakon kupnje (npr. kod otpakiranih proizvoda; korištenje članova obitelji).

Primjeri iz domaće prakse:

1.a

BIOSOL

vs

BIOSOL (raniji žig)

Razred 1 - Preparati za čišćenje i odmašćivanje u proizvodnji metalnih proizvoda

 

Razred 1 – prirodna gnojiva za zemlju

Zavod je utvrdio da ne postoji sličnost proizvoda, te nije nastavio s daljnjim ispitivanjem. Prigovor je odbijen kao neutemeljen.

1.b

HELLO

vs


(raniji žig)

Razred 16 - Papir za offset tisak

 

Razred 16 – Novine, knjige, časopisi i književne i umjetnička publikacije

Zavod je utvrdio da su potrošači proizvoda za koje je registriran raniji žig potrošači u najširem smislu dok je ciljana skupina potrošača proizvoda koji su obuhvaćeni kasnijim znakom specifična tj. potrošači u užem smislu (razni tiskari i slično) odnosno takvi proizvodi, zbog svoje specifičnosti neće moći biti dostupni potrošačima općenito. Dakle, radi se o proizvodima koji su namijenjeni različitim korisnicima i čija su svrha, način distribucije također potpuno različiti te je zaključeno da se ukupno gledajući radi o različitim proizvodima unutar razreda 16. Dakle, nema vjerojatnosti dovođenja u zabludu bez obzira na veliku sličnost znakova.

2.

PROLON

vs

PRILEN (raniji žig)

Razred 5 - farmaceutski preparati i supstance
za liječenje uroloških bolesti

 

Razred 5 - Farmaceutski i veterinarski proizvodi

U postupku ispitivanja Zavod je utvrdio da šire određenje ranijeg žiga – farmaceutski i veterinarski proizvodi uključuje specificirane proizvode iz prijave te da se radi o identičnim proizvodima. Ispitivanjem znaka utvrđena je auditivna i vizualna sličnost. U odnosu na semantički kriterij utvđeno je da znakovi nemaju značenje u jeziku. Zavod je utvrdio vjerojatnost dovođenja u zabludu te je prigovor usvojen u odnosu na navedene proizvode.