5.2.2.5 Dobro poznati žigovi (članak 6.bis Pariške konvencije)

Zavod će prilikom procjene dokaza o dobro poznatim žigovima u obzir uzeti kriterije koji su utvrđeni u Zajedničkim preporukama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization, u daljnjem tekstu WIPO) vezano uz odredbe o zaštiti dobro poznatih znakova (WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks).

Kriteriji su kako slijedi:

  • stupanj poznatosti ili prepoznatljivosti znaka u relevantnom sektoru javnosti;
  • trajanje, opseg i geografsko područje uporabe znaka;
  • trajanje, opseg i geografsko područje promocije znaka, uključujući reklamiranje i prikazivanje na sajmovima ili izložbama proizvoda i/ili usluga na koje se znak odnosi;
  • uspješno okončani postupci ostvarivanja zaštite;
  • vrijednost vezana za znak.

Ovi faktori predstavljaju osnovne smjernice dok će relevantnost navedenih faktora ili nekih dodatnih faktora biti procijenjena u odnosu na svaki pojedini slučaj.

Osnovna pretpostavka da bi dobro poznati žigovi mogli biti osnova za prigovor na registraciju žiga je da se dobra poznatost dokaže i to na teritoriju Republike Hrvatske. Time će znak koji je dobro poznat, a nije podnesena prijava niti je registriran na teritoriju RH, moći spriječiti registraciju istog ili sličnog znaka za iste/slične proizvode i/ili usluge. Znak koji je registriran, a dokaže dobru poznatost na teritoriju Republike Hrvatske može imati pojačanu zaštitu u smislu da će se i za znakove manjeg stupnja sličnosti smatrati da će dovesti javnost u zabludu zbog izražene distinktivnosti dobro poznatog znaka pa time i veće vjerojatnosti dovođenja u vezu odnosno povezivanja ranijeg žiga sa kasnijim žigom od strane relevantne javnosti odnosno potrošača.