6.5 Promjene na prijavi za registraciju žiga / žigu

Zavod će na zahtjev podnositelja u registar upisati sve promjene do kojih je došlo nakon podnošenja prijave ili registracije žiga, pod uvjetom da odgovaraju pravom stanju i nemaju utjecaja na izgled žiga. Podnositelj je dužan uplatiti propisane pristojbe i naknade troškova za pojedinu promjenu.

Sve promjene Zavod će objaviti u službenom glasilu Zavoda.

6.5.1 Zahtjev za upis promjene (čl. 19. Pravilnika)

6.5.2 Prijenos prava

6.5.3 Licencija (čl. 39. Zakona)

6.5.4 Zalog i ovrha (čl. 40. Zakona, čl. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu)

6.5.5 Stečaj (čl. 41. Zakona)

6.5.6 Uklanjanje nedostataka