6.5.1 Zahtjev za upis promjene (čl. 19. Pravilnika)

Osnovni uvjeti

Zahtjev za upis promjene u registru mora sadržavati:

  • broj prijave za registraciju žiga ili broj registracije žiga;
  • ime i adresu podnositelja prijave ili nositelja žiga;
  • ime i adresu podnositelja zahtjeva;
  • ime i adresu zastupnika;
  • jasnu naznaku o kojoj je vrsti promjene riječ;
  • potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika;

Podnositelj zahtjeva navedene podatke može navesti ili na obrascu Ž-2 koji je sastavni dio Pravilnika, ili na bilo kojem obrascu koji sadržajem odgovara obrascu Ž-2.

Podnositelj mora dostaviti dokaz o pravnom temelju promjene, osim kod promjene imena ili adrese podnositelja prijave, nositelja žiga ili zastupnika. Također podnositelj je dužan dostaviti dokaz o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. Ako se radi o stranom podnositelju tj. nositelju, potrebno je dostaviti i punomoć zastupnika koji će tu osobu zastupati (sukladno Zakonu o zastupanju prema kojem strane osobe moraju imati zastupnika).

Kod višestruke promjene naziva ili adrese, podnositelj zahtjeva za promjenu ne mora podnijeti zasebne zahtjeve za sve promjene već samo za upis posljednje promjene, te u skladu s time mora podnijeti samo jedan zahtjev i uplatiti upravnu pristojbu i naknadu troška za jednu promjenu. U ovom slučaju međutim neće u registru postojati pravni slijed promjena te podnositelj neće moći tražiti promjenu koja je vezana uz pravni slijed.

Ako je podnositelj zahtjeva dostavio dokaz uz jedan zahtjev, ne mora dostavljati dokaz za isti zahtjev (isti podnositelj i ista promjena) u odnosu na druge predmete, već se može pozvati na dokaz uložen u drugom predmetu. Podnositelj mora na zadnjoj stranici obrasca (dokaz o pravnom temelju) naznačiti broj predmeta u kojem se nalazi dokaz.

Drugi uvjeti za podnošenje zahtjeva za upis promjene (čl. 20. Pravilnika)

Ako se traži zahtjev za upis promjena za više prijava čiji je podnositelj ista osoba ili za više registracija žiga čiji je nositelj ista osoba, podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev. U tom zahtjevu mora navesti sve brojeve prijava ili registracija na koje se tražena promjena odnosi.

U ovom slučaju stranka može uplatiti kumulativni iznos pristojbe koji se odnosi na sve zahtjeve na jednoj uplatnici, odnosno kumulativni iznos naknade troškova na posebnoj uplatnici.

Ispiši stranicu