10 | 07 | 2014

Nacionalni dan Nikole Tesle - dan znanosti, tehnologije i inovacije, 10. srpnja


Nikola Tesla, jedan od najvećih svjetskih znanstvenika i izumitelja 19. i 20. stoljeća, rođen je 10. srpnja 1856. u ličkom selu Smiljan. Odlukom Hrvatskog sabora, deseti srpnja proglašen je Nacionalnim danom Nikole Tesle - danom znanosti, tehnologije i inovacije.
Državni Zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske povodom obilježavanja Nacionalnog dana Nikole Tesle, objavljuje zbirku patentnih dokumenata koju čini odabir iz ukupnog skupa Teslinih patenata s obzirom na cjelovitost zbirki nacionalnih patenata i izvorni jezik dokumenata.
Američki patenti Nikole Tesle pokrivaju njegove najznačajnije izume te su stoga predstavljeni kao cjelovita zbirka. Kao dopuna prikazani su i dostupni britanski i kanadski patentni dokumenti.
Zbirka koju Zavod predstavlja sadrži 112 američkih patenata, te 17 britanskih i 6 kanadskih patenata Nikole Tesle.
Pregled Teslinih patenata napravljen je prema datumima njihove prijave u patentnim uredima. Ovakav kronološki prikaz pokazuje dinamiku Teslina rada koji se odražava kroz patentne prijave, a također i pregled tehničkih područja koja su ga tijekom godina zaokupljala.
Nikola Tesla je prvu patentnu prijavu prijavio u Američkom  patentnom uredu u ožujku 1885. godine. Nakon toga nastavio je prijavljivati patente za svoje izume.
Mnogobrojni Teslini izumi koje je izumio prije odlaska u SAD nisu zaštićeni patentom, kao i izumi za koje Tesla, stjecajem okolnosti, nije zatražio pravo na patent.
Različiti izvori navode različit (ukupan) broj Teslinih patenata.
Teritorijalni princip patentne zaštite prema kojem je potrebno ishoditi patent u svakoj zemlji u kojoj izumitelj želi zaštititi svoj izum uvjetuje mogućnost da za isti izum postoji više patenata u različitim zemljama.  
Stoga kod utvrđivanja broja patenata treba razlikovati broje li se izumi koje je Tesla patentirao (tzv. prvi patenti) ili ukupan broj ostvarenih patenata u različitim zemljama.
Stariji patentni dokumenti poput onih iz Teslina razdoblja nisu u potpunosti dostupni te nije moguće sa sigurnošću utvrditi ukupni broj njegovih patenata kao ni doći do faksimila svakoga od njih.

Za dodatne informacije o zbirci patenata Nikole Tesle kontaktirajte akademija@dziv.hr.

Ispiši stranicu