17 | 09 | 2013

Obavijest o održavanju seminara „Seminar on the Hague System for the International Registration of Industrial Designs“


U organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo(WIPO) 31.listopada u Ženevi će se održati seminar „Seminar on the Hague System for the International Registration of Industrial Designs“.

Cilj ovog seminara je promovirati bolje razumijevanje Haškog sustava među korisnicima s naglaskom na novim elektroničkim alatima koji doprinose efikasnijem korištenju sustava međunarodne registracije industrijskog dizajna. Seminar će biti održan na engleskom i francuskom jeziku, uz simultano prevođenje na engleski, francuski i španjolski jezik.

Za seminar se možete prijaviti na sljedećoj adresi http://www.wipo.int/hague/en/index.html.

Prijavu za seminar moguće je podnijeti od 23. rujna  2013.

Više o postupku registracije i programu seminara možete saznati i na internetskim stranicama WIPO-a.

Ispiši stranicu