2.2. Odsječci i djelomični odsječci gena

Općenito se zahtijeva da se u opisu prijave patenta koja se podnosi u Republici Hrvatskoj navede, kada to nije samo po sebi vidljivo, način na koji se izum može iskorištavati u industriji. Takav opći zahtjev u odnosu na odsječke i djelomične odsječke gena ima poseban oblik, budući da industrijska primjena odsječka ili djelomična odsječka gena mora biti razotkrivena u prijavi patenta.

Sam odsječak nukleinske kiseline bez podataka o njegovoj funkciji nije patentibilan izum (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 23.) U slučajevima u kojima je odsječak ili djelomičan odsječak gena upotrijebljen za proizvodnju nekog proteina ili dijela tog proteina, potrebno je navesti koji je protein ili koji je dio proteina proizveden i koju funkciju taj protein ili taj dio proteina obavlja. U drugom slučaju, kada nukleotidni odsječak nije upotrijebljen za proizvodnju proteina ili dijela proteina, funkcija koja se navodi mogla bi biti, npr. da taj odsječak pokazuje određenu transkripcijsko promotorsku aktivnost.