2.3. AR-postupak: Rezultat potpunog ispitivanja provedenog u relevantnom uredu

Podnositelj prijave može zahtijevati provedbu AR-postupka ako je prijavu patenta podnio zaključno sa 30. 07. 2007. godine. prema članku 36. stavku 1. točki 2. ZOP-a 2004. i člancima od 38. do 40. ZOP-a 2004.

Prema članku 39. ZOP-a 2004 podnositelj prijave obvezan je uz zahtjev za ispitivanje priložiti potpisanu izjavu da će dostaviti dokaze o rezultatu postupka potpunog ispitivanja provedenog u jednom od relevantnih stranih ureda.

To su sljedeći patentni uredi:

 1. AT Austrijski patentni ured
 2. AU Australski patentni ured
 3. CA Kanadski ured za intelektualno vlasništvo – 26. 07. 2004. godine
 4. CN Državni ured za intelektualno vlasništvo Narodne Republike Kine
 5. EP Europski patentni ured
 6. ES Španjolski ured za patente i žigove – 01. 04. 2006. godine
 7. FI Nacionalno vijeće Finske za patente i registraciju –01. 10. 2003. godine
 8. JP Japanski ured za patente
 9. KR Korejski ured za intelektualno vlasništvo
 10. RU Savezna služba za intelektualno vlasništvo, patente i žigove (Ruska Federacija)
 11. SE Švedski ured za patente i registraciju
 12. US Ured Sjedinjenih Američkih Država za patente i žigove
 13. DE Njemački ured za patente i žigove
 14. DK Danski ured za patente i žigove

Ti bi rezultati trebali biti podneseni u roku od 6 mjeseci od datuma njihove dostupnosti, a najkasnije 5 godina od datuma podnošenja prijave propisanom uredu.

Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave i na temelju dostavljenih dokaza, Zavod može taj rok produljiti najviše do tri mjeseca nakon okončanja postupka ispitivanja provedenog u stranoj ustanovi.

Prema članku 21. stavku 2. POP-a 2004. podnositelj zahtjeva dužan je Zavodu dostaviti:

1) izvješće o pretraživanju i prijevod toga izvješća na hrvatski jezik,

2) izvješće o potpunom ispitivanju i prijevod toga izvješća na hrvatski jezik

3) patentni spis (dokument B) s prevedenim patentnim zahtjevima.

Nakon primitka gore navedenih dokumenata, ispitivač nastavlja s postupkom dodatnog ispitivanja prijave patenta. Utvrđuje udovoljava li izum uvjetima za priznanje navedenim u članku 37. ZOP-a 2004. Izum za koji se zahtijeva zaštita trebao bi biti nov u odnosu na sve moguće konfliktne prijave – članak 8. stavak 3. ZOP-a 2004.

Većina prijava koje imaju AR status prijave su stranog podrijetla koje su ušle u «nacionalnu fazu prema PCT-u».

Ako podnositelj prijave ne dostavi prijevod rezultata ispitivanja u propisanom roku, prijava se smatra povučenom. Zavod donosi zaključak o obustavi postupka.