2.1. Cilj potpunog ispitivanja

Cilj potpunog ispitivanja jest provjeriti udovoljavaju li prijava i izum na koji se ona odnosi uvjetima koji se odnose na bit izuma, a koji su propisani relevantnim člancima hrvatskoga Zakona o patentu (ZOP) i Pravilnika o patentu (POP). Ispitivač razmatra uvjete koji se odnose na bit izuma. Što se tiče formalnih uvjeta, njih ispituje Odjel za pravne poslove.

U članku 37. stavku 1. ZOP-a navodi se: «Potpunim ispitivanjem prijave patenta utvrđuje se udovoljava li izum svim uvjetima za priznanje patenta, tj. je li predmet prijave:

  1. izum koji nije isključen iz zaštite patentom - članak 5. stavak 6. ZOP-a, članci 6. i 7. ZOP-a,
  2. izum koji je dostatno razotkriven - članak 20. stavak 4. ZOP-a,
  3. izum koji je u skladu s pravilom o jedinstvu izuma - članak 18. ZOP-a,
  4. izum koji je nov (članci 8. i 9. ZOP-a), koji ima inventivnu razinu (članak 10. ZOP-a) i koji je industrijski primjenljiv (članak 11. ZOP-a).

Cilj potpunog ispitivanja osobito je spriječiti priznavanje patenta pod sljedećim uvjetima:

(a) kada je očito da podneseni dokumenti prijave ne sadržavaju podatke koji su potrebni za jasno i potpuno razotkrivanje izuma,

(b) kada je očito da prijava u odnosu na prethodno stanje ne sadržava ništa što je patentibilno i

(c) kada nije udovoljeno drugim važnim temeljnim uvjetima.

Povlastica sumnje – Međutim, potpuno ispitivanje mora biti organizirano i provedeno tako da podnositelj prijave ima povlasticu sumnje. Prijava bi trebala biti odbijena samo onda kada je ishod ispitivanja nedvojbeno negativan. Konačno, glavna svrha Zakona o patentu jest promicanje tehničkih inovacija i zaštita izuma, a cilj ureda za intelektualno vlasništvo jest priznavanje patenata.

Nadalje, o graničnim slučajevima odlučuju Žalbena vijeća ili sudovi. Žalbeno vijeće ili sud ima sredstva da temeljito rasvijetli najkompleksnija pitanja u vezi s nesuglasicama u odnosu na patent, a koje bi mogle dovesti u pitanje njegovu vrijednost.