6.1. Dopustivost izmjena

Pitanje dopustivosti izmjena u pravnom je smislu pitanje je li prijava kako je izmijenjena dopuštena. Izmijenjena prijava mora udovoljavati svim uvjetima iz Zakona o patentu, osobito uvjetima koji se odnose na novost, inventivnu razinu i jasnoću.

Međutim, osobito kada su patentni zahtjevi znatno ograničeni, ispitivač bi trebao imati na umu da bi u fazi izmjena sljedećim pitanjima trebalo posvetiti posebnu pozornost:

(i) Jedinstvo izuma:

Udovoljavaju li promijenjeni patentni zahtjevi još uvijek uvjetima iz članka 18. ZOP-a – (Jedinstvo izuma)? Promijenjeni patentni zahtjevi ne smiju uzrokovati nedostatak jedinstva izuma za koji je izvorno zahtijevana zaštita. Ako je u prvom službenom priopćenju ispitivača utvrđen nedostatak novosti ili inventivne razine u izumiteljskoj zamisli koja je zajednička svim patentnim zahtjevima, ali ako promijenjeni patentni zahtjevi ne iziskuju daljnje pretraživanje, ispitivač ne bi trebao i dalje postavljati prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma.

Međutim, prigovor bi se trebao postaviti ako promijenjenim patentnim zahtjevima nedostaje jedinstvena izumiteljska zamisao i ako je potrebno obaviti daljnje pretraživanje.

(ii) Usklađenost opisa i patentnih zahtjeva:

Ako su patentni zahtjevi izmijenjeni, hoće li biti potrebno obaviti odgovarajuće izmjene opisa kako bi se uklonila njihova neusklađenost? Je li, npr. svaki opisan način ostvarivanja izuma još uvijek sadržan u granicama jednog patentnog zahtjeva ili više njih? Jesu li svi izmijenjeni patentni zahtjevi potkrijepljeni opisom?

(iii) Dodatan sadržaj

Također je važno osigurati da se izmjenama ne proširuje sadržaj prijave kako je podnesena i da se ne povređuju odredbe članka 33. ZOP-a, kako je to objašnjeno u sljedećim odlomcima teksta.