6.5. Postupak izmjene dokumenata

Zamjenske nove stranice– Izmjene teksta prijave patenta u pravilu će se obavljati podnošenjem zamjenskih novih stranica. Njima se zamjenjuju odgovarajuće stranice spisa predmeta. Kada nije očigledno na koji je način tekst izmijenjen, podnositelj prijave bi u odgovoru na poziv trebao objasniti na koje se stranice izvorne prijave izmjene odnose.

Primjer: Izvorna 2. stranica zamijenjena je s četiri zamjenske stranice označene brojevima 2, 2A, 2B i 2C.

Podnositelj prijave može i na vlastitu inicijativu podnijeti obrazložene primjerke jedne ili više izmijenjenih stranica). Međutim, ako su izmjene tako opsežne da utječu na čitljivost primjeraka, moraju se podnijeti zamjenske stranice.