Registrirani korisnici oznake izvornosti :
PAŠKA ČIPKA

Registrirani broj korisnika oznake izvornosti Datum donošenja rješenja o stjecanju prava/upisa u registar Ime i prezime ili naziv (pravne osobe) Adresa Datum do kojeg vrijedi pravo korištenja oznake izvornosti
K20030001 22.04.2005. Društvo paških čipkarica "Frane Budak" Pag

Trg Petra Krešimira IV, 23250 Pag,
Hrvatska

22.04.2025.

 

Ispiši stranicu