Samostalno pretraživanje baza podataka

Pretraživanje baza podataka žigova preporuča se svima koji žele provjeriti jesu li u odnosu na njihove rezultate intelektualnog stvaralaštva već objavljeni slični ili istovjetni  žigovi a sa svrhom lakše procjene mogućnosti stjecanja vlastite zaštite, radi izbjegavanja povrede tuđeg prava te da bi saznali za što je sve određeni podnositelj zatražio ili dobio zaštitu.

Stručnjacima u području intelektualnog vlasništva, te korisnicima s iskustvom u pretraživanju i tumačenju informacija o registriranom industrijskom vlasništvu, putem naših informacijskih servisa na raspolaganju je besplatno on-line pretraživanje nekomercijalnih baza podataka žigova koje se može provoditi samostalno.

Ovim pretraživanjem nisu obuhvaćeni podaci o ranije podnesenim zahtjevima za zaštitu koji još nisu zadovoljili uvjete za objavu u službenim glasilima.

Poduzetnici mogu djelovati na različitim tržištima. Neki djeluju samo na svom lokalnom tržištu, drugi djeluju na tržištima više država a neki na cijelom zajedničkom tržištu EU ili pak globalno. U skladu s tim poduzetnici štite svoja prava industrijskog vlasništva, pa tako i žigove. Tako neki poduzetnici ostvaruju samo lokalnu zaštitu žigova, neki svoje žigove štite u nekoliko država na nacionalnoj razini, a neki koriste i sustav međunarodne registracije žigova ili pak neki od regionalnih sustava zaštite žigova kakav je primjerice i europski sustav žigova Europske unije (EUTM).

TM view je besplatna baza gdje se mogu pretraživati žigovi registrirani pri uredima koji sudjeluju u toj bazi. Trenutno se mogu pretraživati baze registriranih žigova 21 nacionalnog ureda država članica EU, te EUIPO-a (pri kojem se registriraju žigovi Europske unije (EUTM)) i WIPO-a (Međunarodni ured pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo koji administrira međunarodnu registraciju žigova). Treba voditi računa o tome da rezultat dobiven pretragom koji pokazuje postojanje nacionalno registriranog žiga pri jednom od ureda država članica znači da je žig zaštićen samo u toj državi članici, pa ne predstavlja zapreku registraciji žiga u nekoj drugoj državi. Međutim postojanje ranije registriranog žiga u bilo kojoj od država članica može spriječiti registraciju žiga Europske unije (EUTM).

ROMARIN baza sadrži podatke o svim međunarodno registriranim žigovima kroz Madridski sustav međunarodne registracije žigova koji su trenutno u važenju ili su istekli unazad 6 mjeseci. Republika Hrvatska članica je Madridske unije, no to ne znači da su sve međunarodne registracije koje se pronalaze u ovoj bazi zaštićene u Republici Hrvatskoj. Treba voditi računa o tome da se u prijavi za međunarodnu registraciju navode članice Madridske unije u kojima se traži zaštita žiga, a zaštita se i naknadno može proširiti na  članice koje nisu odmah navedene u prijavi, te da države članice za koje je zatražena zaštita u roku od 12 ili 18 mjeseci mogu odbiti zaštitu međunarodne registracije na svojem području. Iz rezultata ove pretrage valja iščitati u odnosu na koje je države zatražena zaštita pronađene međunarodne registracije te da li je zaštita u nekoj od tih država odbijena.

CTM Online omogućava pristup bazi svih prijavljenih i registriranih žigova Europske unije (EUTM), uključujući i on-line pristup samim predmetima koji u pravilu sadrže svu korespondenciju između EUIPO-a i nositelja žiga Europske unije i/ili njegova zastupnika u svezi neke prijave ili registracije žiga Europske unije.
 

Ispiši stranicu