02 | 12 | 2020

Dostupna baza podataka GIview

Foto švicarskih sireva na policama

Foto: Freeimages.com/Oliver Glauser

Baza podataka GIview, jedinstveno mjesto za pretraživanje svih zemljopisnih oznaka (geographical indications, GIs) zaštićenih na razini Europske unije, razvijena u suradnji Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije (Directorate-General for Agriculture and Rural Development – DG AGRI) i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office – EUIPO, javno je dostupna od 25. studenog 2020.
Bazi podataka GIview može se pristupiti na sljedećoj poveznici: https://www.tmdn.org/giview/

GIview pruža općoj javnosti i svim zainteresiranim stranama (npr. proizvođači, nositelji prava iz žigova i drugih prava, nadležne institucije za provedbu prava) sveobuhvatne podatke o svim zemljopisnim oznakama za vina, alkoholna pića i aromatizirana vina, poljoprivredne proizvode i prehrambene proizvode zaštićenima na teritoriju EU-a, uključujući oznake zemalja koje nisu članice EU-a zaštićene na razini EU-a na temelju bilateralnih i multilateralnih sporazuma, te o zemljopisnim oznakama EU-a zaštićenima u zemljama izvan EU-a.

Bazu podataka razvija i održava EUIPO uz kontinuirano ažuriranje službenim podacima Europske komisije (DG AGRI) o registriranim oznakama.

GIview osim službenih podataka o registriranim oznakama kao što su vrsta oznake, podatak o pravu prvenstva, pravni status, itd., sadrži i proširene podatke kao što su kontakti skupina proizvođača i kontrolnih tijela, fotografije proizvoda, opis proizvoda, zemljopisno područje, itd.


Glavne prednosti GIview-a:

  • Korisnici mogu pronaći proširene podatke i poveznice na dokumente o određenim zemljopisnim oznakama;
  • Pruža informacije o pravu prvenstva što je od posebne važnosti za podnositelje zahtjeva za registraciju žigova, ispitivače žigova kao i za korisnike oznaka;
  • Olakšava kontakte između skupina proizvođača i tijela nadležnih za provedbu prava te drugih dionika; 
  • Nudi napredne funkcije pretraživanja (npr. prema vrsti proizvoda, vrsti oznake, pravnom statusu);
  • Omogućava jednostavan uvid u mapiranje zemljopisne oznake prikazom njihove zemljopisne rasprostranjenosti;
  • Omogućava skupinama proizvođača da osiguraju prijevode proširenih podataka;
  • GIview omogućava zastupnicima nositelja prava jednostavan pristup EUIPO-ovom modulu za razmjenu informacija putem Portala za provedbu prava intelektualnog vlasništva, kojim upravlja Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva.

 

Ispiši stranicu