14 | 11 | 2018

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


KLASA: 112-01/18-010/0008
URBROJ: 559-08/4-18-005
Zagreb, 8. studeni 2018.

Sukladno članku  45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), te sukladno odobrenju Ministarstva uprave od 19. listopada 2018, KLASA: 112-02/18-01/865, URBROJ: 515-03-01-02/8-18-2 (za radno mjesto pod brojem 3. iz ovog Javnog natječaja), a u vezi s Javnim natječajem KLASA: 112-01/18-010/007, URBROJ: 559-08/4-18-002 od 19. lipnja 2018. objavljenim u „Narodnim novinama broj 58/18 dana 30. lipnja 2018. godine koji je djelomično obustavljenim temeljem Odluke od 18. srpnja 2018., KLASA: 112-01/18-010/007, URBROJ: 559-08/4-18-018 objavljene na stranicama Ministarstva uprave i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo dana 19. srpnja 2018 (za radna mjesta pod rednim brojem 1.i.2.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Opis poslova

Prijavni obrazac
 

 

Ispiši stranicu