02 | 11 | 2020

Obavijest korisnicima o izmjenama elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva

Ilustracija: Digitalna olovka - e-prijava

Ilustracija: Freeimages.com/Erkin Sahin

Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da je od 2. studenog 2020. godine usluga prilagođena za podnošenje:

  • zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
  • zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
  • zahtjeva za registraciju uporabnog modela
  • naknadnih podnesaka u postupcima izdavanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
  • naknadnih podnesaka u postupcima registracije uporabnog modela 

Kod podnošenja naknadnih podnesaka je omogućen ispis dodatnih podataka o prijavi/pravu (poput naziva izuma, naziva žiga, podataka o pod/nositelju i sl.)

 

Ispiši stranicu