04 | 09 | 2018

Objava Izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT Pravilnika)


Obavještavamo korisnike da je u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori br. 5/2018 dana 8. kolovoza 2018. godine objavljen Potvrđeni primjerak izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT) usvojila je 11. listopada 2017. godine Skupština Međunarodne unije za suradnju na području patenata (PCT unije) na svojoj četrdeset i devetoj (21. redovitoj) sjednici održanoj od 2. do 11. listopada 2017. godine, a stupile su na snagu 1. srpnja 2018. godine.

Tekst Izmjena i dopuna PCT Pravilnika možete pogledati ovdje.

 

Ispiši stranicu