3.3. Tehnički problem

Ako je odlučeno da jedan nezavisan patentni zahtjev definira patentibilan izum, mora biti moguće iz prijave izvesti neki tehnički problem. Procjena inventivne razine obavlja se po «pristupu problem - i – rješenje».

Više o tomu vidi u Dijelu B, Poglavlju II., točki 7.7.

U članku 45. stavku 2. točki 4. POP-a zahtijeva se «izlaganje biti izuma tako da se tehnički problem i njegovo rješenje mogu razumjeti».

Tehnička novost izuma trebala bi se navesti u odnosu na prethodno stanje tehnike.