Program konvergencije

EUIPO-ov Program konvergencije, pokrenut 2011. godine, povezuje EUIPO s nacionalnim uredima nadležnima za zaštitu žigova i dizajna (uredima za intelektualno vlasništvo) te s udruženjima korisnika s namjerom stvaranja zajedničkih temelja na područjima gdje uredi za intelektualno vlasništvo primjenjuju različite prakse. Njime se nadopunjuju aktivnosti koje se provode u području razvoja zajedničkih informatičkih alata u sklopu Fonda za suradnju.

Zavod sudjeluje u sljedećim Programima konvergencije:

 • CP1. Usklađivanje prakse klasifikacije žigova (u odnosu na proizvode i usluge).
 • CP2. Konvergencija naslova (klasifikacijskih) razreda.
 • CP3. Apsolutni razlozi za odbijanje figurativnih žigova koji sadrže potpuno opisne riječi ili izraze.
 • CP4. Opseg zaštite žigova isključivo u crnoj i bijeloj boji i/ili nijansama sive.
 • CP5. Relativni razlozi – vjerojatnost dovođenja u zabludu (učinak nerazlikovnih/slabih komponenti).
 • CP6. Konvergencija u pogledu grafičkih prikaza dizajna.
 • CP7. Usklađivanje naznaka proizvoda (u klasifikaciji dizajna).
 • CP8. Uporaba žiga u obliku koji se razlikuje od oblika u kojem je registriran.
 • CP9. Apsolutni razlozi za odbijanje trodimenzionalnih žigova koji sadrže verbalne i/ili figurativne elemente kada sam oblik nije razlikovan.
 • Provedba i kontinuitet zajedničkih praksi.
 • Prikaz novih vrsta žigova

Glavne prednosti koje programi osiguravaju korisnicima su sljedeće:

 • Jasnoća i transparentnost: kroz zajedničke komunikacijske inicijative dionike se pravovremeno obavješćuje o ostvarenom napretku, a informacije su objedinjene.
 • Kvaliteta i primjenjivost: učinkovit i djelotvoran pristup zaštiti koju osiguravaju sustavi registracije na nacionalnoj razini i na razini EU-a.
 • Pravna sigurnost: veća pravna sigurnost zahvaljujući većoj dosljednosti odluka donesenih na nacionalnoj razini i na razini EU-a.
 • Uštede vremena i smanjenje troškova: potencijalne uštede vremena pri obradi prijava i smanjenje troškova, kako za urede za intelektualno vlasništvo, tako i za podnositelje prijave.
   

CP1. Usklađivanje prakse klasifikacije žigova u odnosu na proizvode i usluge

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za žigove Europske unije, uključujući i Zavod, usuglasili su se oko zajedničke prakse u odnosu na:

CP2. Konvergencija naslova klasifikacijskih razreda

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za žigove Europske unije izradili su pregled načina na koji rješavaju specifične teme povezane s primjenom presude Europskog suda u slučaju C-307/10 „IP Translator“ i tumačenjem općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije:
Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator“  v.1.3 
Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator“  v.1.2


CP3. Apsolutni razlozi za odbijanje figurativnih žigova koji sadrže potpuno opisne riječi ili izraze

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije usuglasili su se oko zajedničke prakse, koju primjenjuje i Zavod, u pogledu apsolutnih razloga za odbijanje figurativnih žigova koji sadrže potpuno opisne riječi ili izraze:
Zajednička komunikacija o zajedničkoj praksi: Razlikovnost – figurativni žigovi koji sadrže opisne/nerazlikovne riječi
Često postavljana pitanja o zajedničkoj praksi


CP4. Opseg zaštite žigova isključivo u crnoj i bijeloj boji i/ili nijansama sive

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za žigove Europske unije, usuglasili su se oko zajedničke prakse, koju primjenjuje i Zavod, u pogledu žigova u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje, vezano uz zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, relativne razloge i stvarnu uporabu.
Zajednička komunikacija o zajedničkoj praksi opsega zaštite žigova u crno-bijeloj („C&B”) boji


CP5. Relativni razlozi – vjerojatnost dovođenja u zabludu (učinak nerazlikovnih/slabih komponenti)

Uredi za žigove zemalja Europske unije, u okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, usuglasili su se oko zajedničke prakse, koju primjenjuje i Zavod, u pogledu utjecaja nerazlikovnih/slabih elemenata znakova pri utvrđivanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu (relativni razlozi).
Zajednička komunikacije o zajedničkoj praksi u pogledu relativnih razloga za odbijanje – vjerojatnost dovođenja u zabludu (utjecaj nerazlikovnih/slabih elemenata)
 

CP6. Konvergencija u pogledu grafičkih prikaza dizajna

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za dizajn Europske unije usuglasili su se oko zajedničke prakse, koju primjenjuje i Zavod, za grafičko prikazivanje dizajna u pogledu neutralne pozadine, ograničenja zaštite, vrste pogleda na dizajn i oblika prikaza.
Zajednička komunikacija o zajedničkoj praksi u pogledu grafičkih prikaza dizajna
Često postavljana pitanja o zajedničkoj praksi


CP7. Usklađivanje naznaka proizvoda u klasifikaciji dizajna

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, u tijeku je usuglašavanje ureda za dizajn Europske unije oko uspostavljanja zajedničke baze podataka naznaka proizvoda i usuglašene prakse u odnosu na zajedničku klasifikaciju proizvoda vezanu uz registraciju dizajna. Zavod prati aktivnosti rada grupe stručnjaka koja radi na kreiranju baze podataka usklađenih naznaka proizvoda.


CP8. Uporaba žiga u obliku koji se razlikuje od oblika u kojem je registriran

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, u tijeku je usuglašavanje prakse ureda za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije oko određivanja kriterija procjene u kojoj  je mjeri oblik žiga kako se koristi na tržištu različit od oblika u kojem je registriran, kako bi se utvrdilo da li takva uporaba na tržištu predstavlja uporabu registriranog žiga  ili je promijenila razlikovni karakter registriranog žiga. Zavod sudjeluje u radu grupe stručnjaka koja radi na izradi zajedničke komunikacije.


CP9. Apsolutni razlozi za odbijanje trodimenzionalnih žigova koji sadrže verbalne i/ili figurativne elemente kada sam oblik nije razlikovan

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, u tijeku je usuglašavanje ureda za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije oko zajedničke prakse u pogledu apsolutnih razloga za odbijanje trodimenzionalnih žigova koji sadrže verbalne i/ili figurativne elemente kada je sam oblik nerazlikovan. Zavod prati aktivnosti rada grupe stručnjaka koja radi na izradi zajedničke komunikacije.


Prikaz novih vrsta žigova

Uredi nadležni za registraciju žigova država članica Europske unije usvojili su Zajedničku komunikaciju o prikazu novih vrsta žigova koja sadrži detaljne definicije vrsta žigova i uvjete prikaza, uključujući prihvatljive formate elektroničkih datoteka, za nove vrste žigova (slijedom Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica u žigovima).