Postupak zaštite industrijskog dizajna u Hrvatskoj

Ukoliko želite zaštititi vanjski izgled (pojavnost) Vašeg proizvoda industrijskim dizajnom kao oblikom intelektualnog vlasništva, potrebno je provesti odgovarajući postupak registracije pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Uvjeti zaštite i cijeli postupak po prijavi industrijskog dizajna u Hrvatskoj propisani su Zakonom o industrijskom dizajnu i Pravilnikom o industrijskom dizajnu, a prijave se podnose na obrascima D-1 i D-2. Prije podnošenja prijave za registriranje industrijskog dizajna svakako savjetujemo konzultirati Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna. Važno je istaći da se zaštita industrijskog dizajna odnosi isključivo na vanjski izgled (pojavnost) proizvoda a ne na funkcionalnost proizvoda.

S obzirom da je jedan od glavnih uvjeta za zaštitu industrijskog dizajna njegova novost, postupak registracije potrebno je pokrenuti prije stavljanja proizvoda u promet, odnosno prije nego što dizajn koji je predmet zaštite na bilo koji način bude učinjen dostupnim javnosti.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem odgovarajuće prijave koja može biti pojedinačna (za jedan dizajn) ili višestruka (za više različitih dizajna). Uvjet za podnošenje višestruke prijave je da se svi dizajni u prijavi moraju odnositi na proizvode koji pripadaju istom razredu Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (tzv. Lokarnske klasifikacije). Prijava, uz podatke o podnositelju, dizajneru i ostale propisane podatke, treba sadržavati i fotografiju, odnosno grafički prikaz dizajna koji se želi zaštititi. Nakon podnošenja uredne prijave, odnosno nakon provedenog postupka njezina formalnog uređivanja, Zavod će provesti propisani postupak ispitivanja uvjeta za zaštitu industrijskim dizajnom. Ukoliko svi propisani uvjeti za registraciju budu zadovoljeni, donosi se odluka (rješenje) o registraciji industrijskog dizajna, a podaci o industrijskom dizajnu objavljuju se u službenom glasilu Zavoda.

Objava izgleda dizajna nakon njegove registracije može se i odgoditi za vremensko razdoblje od 12 mjeseci, no već se prilikom podnošenja prijave to mora naznačiti u zahtjevu za registraciju.

Prijavu za registraciju industrijskog dizajna u Hrvatskoj moguće je podnijeti i putem interneta koristeći uslugu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo e-Prijava, pri čemu osim učinkovitog postupka prijave ujedno smanjujete njegove troškove.

Ispiši stranicu