Kada izum držati u tajnosti?

Otkrivanjem izuma u javnosti prije podnošena prijave za zaštitu patentom gubi se svojstvo novosti, te zaštita više nije moguća.

Otkrivanjem izuma u javnosti smatra se otkrivanje izuma na bilo koji način, uključujući npr. usmenu ili pismenu objavu stručnih i znanstvenih radova i članaka, stavljanje izuma u promet, reklamiranje, javne prezentacije ili izložbe.

Izuzetak su jedino izlaganja izuma na posebnoj kategoriji međunarodnih izložbi, uz uvjet da se prijava patenta podnese u roku od 6 mjeseci od izlaganja, te da ta činjenica bude naznačena u prijavi.

Stoga, ukoliko razmišljate o patentnoj zaštiti izuma, obavezno podnesite prijavu patenta prije bilo kakvog predstavljanja izuma u javnosti! Preporučljivo je da o izumu prije podnošenja prijave patenta znaju samo osobe za koje je to nužno (npr. Vaši suradnici na razvoju izuma) ili osobe koje su u obvezi čuvati tajnost po prirodi posla (npr. službenici patentnog ureda, profesionalni patentni zastupnici).

Ispiši stranicu