Što je konsenzualni patent?

Posebni oblik patentne zaštite u Hrvatskoj predstavlja konsenzualni patent.

Njegova je osnovna značajka da se priznaje bez potpunog ispitivanja, tj. na temelju sporazuma (konsenzusa) javnosti, ukoliko protiv njega nema prigovora zainteresiranih strana.
Konsenzualni patent može trajati najviše 10 godina. Postupak zaštite izuma konsenzualnim patentom je brži, jednostavniji i jeftiniji od postupka za dobivanje klasičnog patenta.

Međutim, valja imati na umu da konsenzualni patent pruža zaštitu samo tako dugo dok mu se nitko ne protivi. Tijekom cijelog razdoblja zaštite, bilo koja zainteresirana osoba može pokrenuti postupak potpunog ispitivanja, u kojem će se utvrditi ispunjava li izum uvjete za zaštitu patentom.

Novim Zakonom o patentu (NN 16/20) uvedena je zaštita izuma uporabnim modelom koji je zamijenio institut konsenzualnog patenta. Ipak postupci za priznanje patenta koji su pokrenuti prije stupanja na snagu novog Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o patentu (NN 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13 i 46/18), što znači da je još uvijek moguće zatražiti konsenzualni patent ako je postupak započet prema odredbama toga Zakona.

Konsenzualni patenti koji su priznati i dalje ostaju na snazi.

 

Ispiši stranicu