3.1. Kategorije patentnih zahtjeva

Postoje različite «kategorije» patentnih zahtjeva («proizvod, postupak, uređaj ili upotreba»). Za potpunu zaštitu mnogih izuma potrebni su patentni zahtjevi iz više kategorija. U stvari, postoje samo dvije osnovne vrste patentnih zahtjeva, tj. patentni zahtjevi koji se odnose na fizički predmet (proizvod, uređaj) i patentni zahtjevi koji se odnose na radnju (postupak, metodu, upotrebu).

Prva osnovna vrsta patentnog zahtjeva («patentni zahtjev za proizvod») odnosi se na tvari ili na smjese (npr. kemijski spoj ili smjesu spojeva) kao i na ma kakvu fizičku cjelinu (npr. predmet, proizvod, uređaj, stroj, sustav uređaja) što ih je osoba proizvela primjenom svojih tehničkih vještina.

Jedan patentni zahtjev može se odnositi samo na jednu određenu kategoriju.

Patentni zahtjev za proizvod koji se odnosi na fizički predmet trebao bi određivati strukturu tog proizvoda.

Primjeri:

  • Upravljački mehanizam koji sadržava automatski sklop s povratnom vezom …
  • Pleteni dio odjeće koji obuhvaća …
  • Insekticid koji se sastoji od X, Y, Z… .»
  • Komunikacijski sustav koji obuhvaća veći broj odašiljačkih i prijamnih stanica… ».

Druga osnovna vrsta patentnog zahtjeva («patentni zahtjev za postupak») odnosi se na sve vrste radnji koje uključuju upotrebu nekog materijalnog proizvoda za izvođenje postupka. Radnja se može izvoditi na materijalnim proizvodima, na energiji, na drugim postupcima (kao u kontrolnim postupcima) ili na živim bićima.

Primjer:

«Postupak za proizvodnju polipeptida prema bilo kojem od patentnih zahtjeva od 1. do 5., koji postupak obuhvaća:

  • a) pripremu odsječka DNK koji sadržava nukleotidnu sekvencu koja …
  • b) ugrađivanje navedenog odsječka DNK u ekspresijski vektor …
  • c) transformiranje stanice domaćina …
  • d) uzgoj navedenog transformanta da bi se omogućilo…»

Prijavu se može odbiti zbog nedostatka jasnoće, ako kategorija patentnog zahtjeva nije jasna – članak 20. stavak 7. ZOP-a.

Ispiši stranicu